Kalivoda Ágnes

Kalivoda Ágnes

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Bemutatkozás

Számítógépes nyelvészként dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban. Elsősorban korpuszvezérelt grammatikai kutatásokkal foglalkozom, a szakterületem a magyar igekötős szerkezetek kvantitatív vizsgálata (ld. az erről szóló doktori disszertációmat). Érdekel az olyan eszközök fejlesztése és finomhangolása, amelyek korpuszépítési és szótárszerkesztési munkák során alkalmazhatók. Részt vettem az Ómagyar Korpusz, a Párhuzamos Bibliaolvasó és az UraLUID adatbázis létrehozásában. A kutatói munkám mellett nyelvtechnológus egyéni vállalkozó és lelkes nyelvtanuló vagyok.

CV letöltése

Érdeklődési területek
 • korpusznyelvészet
 • használatalapú nyelvtanok
 • nyelvtechnológia
 • lexikai erőforrások létrehozása
Tanulmányok
 • PhD summa cum laude – nyelvtudomány, 2021

  Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 • MA digitális bölcsészet, 2016

  Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 • BA szlavisztika (orosz), 2014

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • BA germanisztika (skandinavisztika), 2014

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

Publikációk

(2022). Igekötő-kapcsolás. In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 77–91.

PDF

(2021). Igekötős szerkezetek a magyarban. Doktori értekezés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola. Budapest.

Projekt

(2021). Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai. In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 39–51.

PDF

Összes publikáció »

Előadások

(2022). Igekötő-kapcsolás. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Online, 2022. jan. 27–28.

Diasor

(2021). A network analysis of Hungarian preverb constructions. 5th American International Morphology Meeting (AIMM5). Online, 2021. aug. 26–29.

Poszter Hivatkozások

(2021). A magyar igekötős szerkezetek adatvezérelt kutatása. Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban. Online, 2021. máj. 14.

Diasor

Összes előadás »

Adatcsomagok

(2021). PrevDistro: Preverb Distributions.

Adatcsomag

(2020). PrevCons: Preverb Constructions.

Adatcsomag

(2019). PrevLex: Preverb Lexicon.

Adatcsomag

Korpuszok

(2017). Uralic Languages under the Influence database.

URL

(2017). Párhuzamos Bibliaolvasó.

URL

(2013). Ómagyar Korpusz.

URL