Prototipikus igekötők mondatbeli helye az ómagyar kortól napjainkig