Hilde Hasselgård – Jarle Ebeling – Signe Oksefjell Ebeling (eds.): Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. Könyvszemle

Publikáció
Alkalmazott Nyelvtudomány 18: 2. 1–9