Újabb fejlemények az e-magyar háza táján

Publikáció
In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 29–42