Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai

Publikáció
In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 39–51