Igekötő-kapcsolás

Publikáció
In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 77–91