Presentations

(2022). Igekötő-kapcsolás [Connecting preverbs and their associated verbs]. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Online, 27–28 January, 2022.

Slides

(2021). A network analysis of Hungarian preverb constructions. 5th American International Morphology Meeting (AIMM5). Hosted virtually at the Ohio State University, 26–29 August, 2021.

Poster References

(2021). A magyar igekötős szerkezetek adatvezérelt kutatása [Corpus-driven studies of Hungarian preverb constructions]. Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban. Online, 14 May, 2021.

Slides

(2021). Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai [Russian-Hungarian transcription and restoration of data about Hungarian prisoners of war – the characteristics of freestyle text databases]. XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Online, 28–29 January, 2021.

(2020). Az igekötők produktív kapcsolódási mintái [Productive preverb-verb patterns in Hungarian]. Az MTA Nyelvtudományi Intézet rendezvényei. Online, 7 May, 2020.

Slides

(2020). Az igekötők produktív kapcsolódási mintái [Productive preverb-verb patterns in Hungarian]. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 31 January 2020.

Slides

(2020). Újabb fejlemények az e-magyar háza táján [Recent developments of the e-magyar digital language processing system]. XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 23–24 January, 2020.

(2019). A Sketch Engine korpuszlekérdező rendszer [The Sketch Engine corpus query system]. A Nyelvtudományi Intézet programjai II.: Magyar Tudomány Ünnepe 2019 – Kutatóhelyek tárt kapukkal. Budapest, 21 November, 2019.

(2019). Az igekötők jegyalapú osztályozása [Feature-based classification of preverbs]. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 28 June, 2019.

Slides

(2019). Creation of a corpus with semantic role labels for Hungarian. The 13th Linguistic Annotation Workshop (The LAW XIII). Florence, 1 August, 2019.