Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben [The syntax of Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach]