Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével [Seeing clearly through the window – Argument frame disambiguation by means of preverbs and infinitival arguments]