Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása [Creation and application of a unified verb frame database for Hungarian]