Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer [A questioning system for Hungarian]