Igekötők és igekötő-szerűségek [Preverbs and preverbish lexical items]