Web-alapú kollokációelemzés [Collocation extraction using the Web as corpus]

Publication
In: Reményi, Andrea Ágnes – Sárdi, Csilla – Tóth, Zsuzsa (eds.): Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 241–248