Az igekötők gépi annotálásának problémái [Issues related to the automatic annotation of Hungarian preverbs]

Publication
In: Ludányi, Zsófia (ed.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 100–109