Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben [The syntax of Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach]

Publication
In: Scheibl, György (ed.): Lingdok 17.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. Szeged. 159–176