Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével [Seeing clearly through the window – Argument frame disambiguation by means of preverbs and infinitival arguments]

Publication
In: Vincze, Veronika (ed.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 3–12