Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása [Creation and application of a unified verb frame database for Hungarian]

Publication
In: Vincze, Veronika (ed.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 3–15