Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer [A questioning system for Hungarian]

Publication
In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 83–95