Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai [Russian-Hungarian transcription and restoration of data about Hungarian prisoners of war – the characteristics of freestyle text databases]

Publication
In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 39–51