Igekötő-kapcsolás [Connecting preverbs and their associated verbs]

Publication
In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 77–91