0

Igekötő-kapcsolás
A network analysis of Hungarian preverb constructions
Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai
PrevDistro: Preverb Distributions
PrevCons: Preverb Constructions
Újabb fejlemények az e-magyar háza táján
A Sketch Engine korpuszlekérdező rendszer