A Párhuzamos Bibliakorpusz és Bibliaolvasó fejlesztése

Publikáció
In: Kenesei István – Dékány Éva – Halm Tamás – Surányi Balázs (szerk.): Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII.: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Akadémiai Kiadó. Budapest. 429–438