Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére

Publikáció
In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Intézet. Szeged. 331–344