Presentations

(2019). Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer [A questioning system for Hungarian]. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 24–25 January, 2019.

(2019). Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére [A finite resource for an infinity of particle verbs]. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 24–25 January, 2019.

Slides

(2018). Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian. 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2018). Brno, 11–14 September, 2018.

Poster

(2018). Egy igei vonzatkereteket szűrő eljárás implementálása és kiértékelése [Implementing and evaluating an algorithm for argument frame disambiguation]. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 5 January, 2018.

Slides

(2018). Igekötők és igekötő-szerűségek [Preverbs and preverbish lexical items]. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 29 June, 2018.

Slides

(2018). Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása [Creation and application of a unified verb frame database for Hungarian]. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged, 18–19 January, 2018.

Slides

(2017). Hungarian verbal particles in a corpus-driven approach. 13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH13). Budapest, 29–30 June, 2017.

Poster

(2017). Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach. Computational Linguistics and Intelligent Text Processing – 18th International Conference (CICLing 2017). Budapest, 17–23 April, 2017.

Poster

(2017). Az igekötők gépi annotálásának problémái [Issues related to the automatic annotation of Hungarian preverbs]. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (Alknyelvdok 2017). Budapest, 3 February, 2017.

Slides

(2017). Az igekötők gépi annotálásának problémái [Issues related to the automatic annotation of Hungarian preverbs]. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 10 February, 2017.

Slides