Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása