Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben

Publikáció
In: Scheibl György (szerk.): Lingdok 17.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. Szeged. 159–176