Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása

Publikáció
In: Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 3–15