Prototipikus igekötők mondatbeli helye az ómagyar kortól napjainkig [Distribution of the prototypical preverbs from the Old Hungarian period to the present day]