Publications

(2022). Igekötő-kapcsolás [Connecting preverbs and their associated verbs]. In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 77–91.

PDF

(2021). Igekötős szerkezetek a magyarban [Preverb constructions in Hungarian]. Ph.D. dissertation. Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Doctoral School of Linguistics. Budapest.

Project

(2021). Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai [Russian-Hungarian transcription and restoration of data about Hungarian prisoners of war – the characteristics of freestyle text databases]. In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 39–51.

PDF

(2021). Az igekötők produktív kapcsolódási mintái [Productive preverb-verb patterns in Hungarian]. Argumentum 17: 56–82.

PDF

(2020). Újabb fejlemények az e-magyar háza táján [Recent developments of the e-magyar digital language processing system]. In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 29–42.

PDF

(2020). A Párhuzamos Bibliakorpusz és Bibliaolvasó fejlesztése [The Parallel Bible Corpus and Bible Reader]. In: Kenesei, István – Dékány, Éva – Halm, Tamás – Surányi, Balázs (eds.): Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII.: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Akadémiai Kiadó. Budapest. 429–438.

(2019). Creation of a corpus with semantic role labels for Hungarian. In: Friedrich, Annemarie – Zeyrek, Deniz – Hoek, Jet (eds.): Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop. Association for Computational Linguistics. Florence. 220–229.

PDF

(2019). Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére [A finite resource for an infinity of particle verbs]. In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Intézet. Szeged. 331–344.

PDF

(2019). Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer [A questioning system for Hungarian]. In: Berend, Gábor – Gosztolya, Gábor – Vincze, Veronika (eds.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 83–95.

PDF

(2018). Hilde Hasselgård – Jarle Ebeling – Signe Oksefjell Ebeling (eds.): Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. Könyvszemle [Recension]. Alkalmazott Nyelvtudomány 18: 2. 1–9.

PDF

(2018). Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach. In: Gelbukh, Alexander (ed.): Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 18th International Conference (CICLing 2017), Budapest, Hungary, April 17–23, 2017, Revised Selected Papers, Part I. Springer International Publishing. Cham. 159–176.

(2018). Korpuszalapú vizsgálatok az igekötők körében [Corpus-based studies of preverbs]. Édes Anyanyelvünk 40: 1. 16.

PDF

(2018). Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben [The syntax of Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach]. In: Scheibl, György (ed.): Lingdok 17.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. Szeged. 159–176.

PDF

(2018). Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian. In: Sojka, Petr – Horák, Aleš – Kopeček, Ivan – Pala, Karel (eds.): Proceedings of the 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD). Springer-Verlag. Brno. 135–143.

(2018). Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása [Creation and application of a unified verb frame database for Hungarian]. In: Vincze, Veronika (ed.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. Szeged. 3–15.

PDF

(2017). Az igekötők gépi annotálásának problémái [Issues related to the automatic annotation of Hungarian preverbs]. In: Ludányi, Zsófia (ed.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 100–109.

PDF

(2017). Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével [Seeing clearly through the window – Argument frame disambiguation by means of preverbs and infinitival arguments]. In: Vincze, Veronika (ed.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 3–12.

PDF

(2016). Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?. In: Martín-Vide, Carlos – Mizuki, Takaaki – Vega-Rodríguez, Miguel A. (eds.): Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference. Springer International Publishing. Cham. 137–148.

(2016). Web-alapú kollokációelemzés [Collocation extraction using the Web as corpus]. In: Reményi, Andrea Ágnes – Sárdi, Csilla – Tóth, Zsuzsa (eds.): Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 241–248.

(2015). Collocation Extraction Using the Web as Corpus. Jedlik Laboratories Reports 3: 5. 25–34.